Laatu- ja ympäristömerkinnät

Joutsenmerkki

Oma ympäristömerkkimme

Haluamme korostaa tuotteita, joissa on jokin merkintä. Siksi olemme päättäneet käyttää omaa symbolia osoittaaksemme selkeästi, että tuotteessa on laatu- ja/tai ympäristömerkintä. Näin pystymme erottamaan nämä tuotteet muista tuotteista ja helpottamaan asiakkaidemme valintaa eri vaihtoehtojen välillä.  

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki

Joutsenmerkki on Pohjoismaiden virallinen ympäristömerkki. Joutsenmerkki asettaa tiukat vaatimukset kulutustuotteiden kaikille osa-alueille: materiaaleille, kemikaaleille, ilma-, vesi- ja maaperäpäästöille sekä energian ja luonnonvarojen käytölle. Kalusteet täyttävät Joutsenmerkin tiukat materiaali-, laatu- ja toimintavaatimukset. Koko tuotantoketjua seurataan huolellisesti - aina metsästä valmiiseen tuotteeseen ja sen kierrätykseen saakka.

Joutsenmerkityt koulukalusteemme löytyvät täältä
Möbelfakta

MÖBELFAKTA

Möbelfakta on kalusteiden ympäristö- ja vastuullisuusmerkintä. Merkin vaatimukset on jaettu kolmeen osa-alueeseen: laatu, ympäristö ja sosiaalinen vastuu. Laatuvaatimuksiin kuuluu, että kalusteet täyttävät tunnustetut eurooppalaiset ja kansainväliset standardit. Näin varmistetaan, että ne ovat kestäviä, toimivia ja turvallisia. Ympäristövaatimukset koskevat käytettyjä materiaaleja. Niissä keskitytään kemikaalipitoisuuteen, päästöihin ja kestävän kehityksen mukaiseen metsätalouteen, mutta myös koko tuotteen jäljitettävyyteen. Tavoitteena on varmistaa, että tuotteella on mahdollisimman vähän vaikutuksia ihmisiin ja ympäristöön. Sosiaaliset vaatimukset koskevat kaikkia tuotantoketjun osapuolia kalusteiden ja niiden komponenttien valmistuksessa. Tämä tarkoittaa sitä, että me kalustevalmistajana valvomme omaa liiketoimintaamme ja suoritamme alihankkijoistamme selvityksiä ja riskianalyysejä. Näin varmistetaan, että alihankkijatkin noudattavat YK:n Global Compact -sopimusta.  

Kalusteemme, joissa on Möbelfakta-merkintä löytyvät täältä

Byggvarubedömningen

BYGGVARUBEDÖMNINGEN

Byggvarubedömningen on arviointijärjestelmä, jonka tarkoituksena on helpottaa rakennus- ja kiinteistöalan organisaatioita valitsemaan kestävää kehitystä edistäviä rakennusmateriaaleja. Arviointi kattaa kriteerit kahdella alueella: kemiallinen sisältö ja elinkaareen liittyvät tekijät, kuten uusiutuvat materiaalit, päästöt, kierrätys- ja uudelleenkäyttömahdollisuudet. Kriteerit arvioidaan erikseen, minkä jälkeen ne yhdistetään kokonaisarvioinniksi. Arvioinnin arvosanat ovat Vältetään, Hyväksytään tai Suositellaan, mikä kuvataan punaisella, keltaisella tai vihreällä symbolilla. Koska Byggvarubedömningen tarkistaa jokaisen tuotteen dokumentaation ja sisällön, tuotteen ostajan tarvitsee vain varmistaa, että arvosana vastaa hänen omia vaatimuksiaan. 

Byggvarubedömningen-ympäristöluokitellut tuotteet löytyvät täältä