Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi työpaikalla

Vaarallisten kemikaalien käsittely ja varastointi työpaikalla

Käyttääkö yrityksesi kemikaaleja, jotka voivat olla vaarallisia terveydelle ja ympäristölle? Yrityksen omistaja on vastuussa siitä, että näitä kemikaaleja käsitellään ja säilytetään työpaikalla turvallisesti, jotta loukkaantumisriski on mahdollisimman pieni. Hän on myös vastuussa siitä, että näistä kemikaaleista syntyvä vaarallinen jäte hävitetään asianmukaisesti. Tarkastelemalla yrityksesi jätehuoltoa voit edistää sekä ympäristön että ihmisten terveyden parantamista.   

Mitä on vaarallinen jäte? 

Vaarallinen jäte on jätettä, joka aiheuttaa haittaa ihmisten terveydelle tai ympäristölle. Tällaisia voivat olla syövyttävät, syöpää aiheuttavat, myrkylliset, syttyvät tai räjähtävät aineet. Yleisiä vaarallisia jätteitä ovat esimerkiksi käytetty öljy, maalijäämät, paristot, hehkulamput, erilaiset kemikaalit ja vaarallisia komponentteja sisältävä elektroniikkajäte. 

Käytä käytännöllisiä jäteastioita ja kierrätykseen tarkoitettuja lajitteluastioita, joissa on selkeät etiketit, jotta yrityksessä esiintyvät erityyppiset jätteet ja jäännöstuotteet voidaan erottaa toisistaan. Kun ei ole epäselvyyttä siitä, mihin jätteet on kerättävä, riski, että jotain menee pieleen, pienenee.   

Millaisia ovat terveydelle ja ympäristölle vaaralliset kemikaalit ja aineet? 

Ympäristölle ja terveydelle vaaralliset kemikaalit ja aineet ovat luonnossa hitaasti hajoavia, rikastuvia eli ravintoketjussa kertyviä ja/tai myrkyllisiä. Ne voivat vaikuttaa eliöiden kuolleisuuteen tai elintoimintoihin jo pieninä pitoisuuksina. Vaikutukset voivat ilmetä välittömästi altistumisen jälkeen tai vasta pitkän ajan kuluttua. Altistuminen hitaasti hajoaville kemikaaleille voi jatkua vielä pitkään päästöjen loppumisen jälkeen, ja niiden pitkäaikaisvaikutuksia esimerkiksi eliöiden lisääntymistä ohjaavaan hormonitoimintaan on vaikea ennustaa. (lähde: TUKES n.d. / Ympäristölle haitalliset kemikaalit | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto - Tukes).

Meidän on oltava tietoisia siitä, mitkä kemikaalit ovat haitallisia ihmisille, eläimille ja ympäristölle. Kaikki vaaralliset kemikaalituotteet on luokiteltava, merkittävä ja pakattava EU:n CLP-asetuksen (Classification, Labelling, and Packaging) sääntöjen mukaisesti (nro 1272/2008). 

kemikaalien varastointi työpaikalla

Vaarallisten aineiden varastointi ja käsittely

Jos yritys varastoi kemikaaleja, on aina olemassa riski, että kemikaaleja vuotaa. On tärkeää estää kemikaalien vuoto, etteivät nämä aiheuta vahinkoa ihmisille ja ympäristölle tai synny vaarallisia kemiallisia reaktioita. 

Kemikaalien säilytys työpaikalla - Ohjeet:

 • Kemikaalit on säilytettävä tuuletetuissa kemikaalikaapeissa, ympäristökaapeissa, happokaapeissa tai kemikaalivarastoissa. 
 • Säilytä kemikaalit erillään, jos niiden vuodot voivat sekoittuessaan aiheuttaa vaarallisia kemiallisia reaktioita. 
 • Käytä esimerkiksi roiskesuojia, vuotosuoja-altaita, valuma-altaita tai vuotoastioita vuotojen keräämiseen. 
 • Älä säilytä happoja yhdessä emästen kanssa, vahvoja happoja yhdessä orgaanisten aineiden kanssa tai voimakkaasti hapettavia aineita yhdessä hapettavien aineiden kanssa. 
 • Säilytä kemikaaleja siten, että asiattomat henkilöt eivät pääse niihin käsiksi, esimerkiksi lukittavissa kemikaalikaapeissa.   

Vaarallisten jätteiden ja ongelmajätteiden käsittely 

Vaarallisia jätteitä ei saa koskaan heittää roskiin, sekoittaa muihin jätteisiin tai kaataa viemäriin. Yksityishenkilönä voit luovuttaa ongelmajätteesi oman kuntasi kemikaalienhävitysastiaan. Jätteiden lajitteluvaatimus koskee sekä yksityishenkilöitä että yrityksiä, mutta yritysten osalta vaarallisten jätteiden lajittelua, dokumentointia ja kuljetusta koskevat erityissäännöt on tärkeä tietää. 

Yrityksen omistaja on vastuussa siitä, miten vaaralliset jätteet vaikuttavat ympäristöön ja terveyteen, sekä ongelmajätteiden käsittelyä ja luokittelua koskevista säännöistä. Jos teillä on vaarallista jätettä yrityksessä, niin se on dokumentoitava, että mitä erilaisia vaarallisia jätteitä teillä on ja mistä ne muodostuu. Lisäksi yritys on vastuussa siitä, että jätteen kuljettajalla ja vastaanottajalla on tarvittavat luvat niiden käsittelemiseksi. 

paristolaatikko_paristokeräys

Ympäristölle vaarallisia kemikaaleja ja jätteitä:

 • Asetoni
 • Rasvanpoistoaineet
 • Paristot
 • Torjunta-aineet
 • Elektroniikkaromu
 • Kyllästetty puu
 • Liuotinpohjaiset maalit
 • Elohopea
 • Lakka-nafta
 • Liimajäämät
 • Lääkkeet
 • Kynsilakka
 • Jäteöljy
 • Hapot 

Kysy meiltä jätteiden lajitteluratkaisuista! 

Jos sinulla on kysyttävää esimerkiksi ympäristökaapeista tai jätteiden lajitteluun tarkoitetuista säiliöistä, voit ottaa meihin yhteyttä

Täältä löydät kaikki kemikaalien hallintaan tarkoitetut tuotteemme.

FAQ

Yksityishenkilöiden tulisi jättää kemikaalijäämät kunnan kemikaalikeräykseen, Sortti-asemalle tai vastaavaan kierrätyspisteeseen. Asianmukaista käsittelyä varten sisältö on merkittävä. Jätä kemikaalit mieluiten alkuperäispakkauksiin.
Ongelmajäte voi olla esimerkiksi myrkyllistä, syövyttävää, radioaktiivista, syttyvää tai ihmisille ja ympäristölle haitallista.  
Jos pakkaukseen on merkitty symboli, joka osoittaa, että aine on ympäristölle tai terveydelle vaarallinen, se on toimitettava oman kunnan kemikaalien keräykseen, vaikka pakkaus olisi tyhjä.   
Yrityksen, joka tuottaa, kuljettaa, kerää, välittää, kauppaa tai käsittelee vaarallisia jätteitä, on tehtävä ilmoitus Tukesiin (turvallisuus- ja kemikaalivirasto).  
Vaaralliset jätteet on varastoitava tiiviissä ja sinetöidyissä säiliöissä, joihin on merkitty sisältötiedot. Varastoinnin tulisi tapahtua mieluiten sisätiloissa. Ulkona jätteiden on oltava suljettuja, katettuja ja asiattomien henkilöiden ulottumattomissa.  
Yksityishenkilöt luovuttavat vaaralliset jätteet kunnan kierrätyskeskukseen tai Sortti-asemalle jätetyypistä riippuen.
Yksityishenkilöt toimittavat käytetyt paristot kunnan niille tarkoitettuille jäteastioille tai Sortti-asemalle. Käytetyt paristot voi myös kierrättää palauttamalla ne takaisin mihin tahansa paristoja myyvään kauppaan.
Suomessa jokainen kotitalous on velvollinen lajittelemaan jätteensä. Lajittelemalla jätteet syntypaikalla voidaan huolehtia vaarallisista aineista ja materiaaleista ja hyödyntää kierrätyskelpoiset materiaalit.   

Uutiset ensimmäisten joukossa

Haluaisitko saada tietoa tuoteuutuuksista ja ajankohtaisista tarjouksista sekä vinkkejä työympäristön parantamiseen? Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaiset uutiset suoraan sähköpostiin.
Ole hyvä ja odota...
*Klikkaamalla "Tilaa uutiskirje" vahvistan, että olen tutustunut tietosuojakäytäntöön ja suostun henkilötietojeni käsittelyyn.