Sosiaalinen vastuu

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi

Haluamme, että AJ on avoin, osallistava ja tasa-arvoinen työpaikka. Yrityskulttuuri, jonka olemme rakentaneet ajan myötä, on aina ollut tärkeä osa sitä, keitä me AJ:lla olemme.

Neljää ydinarvoamme- sitoutunut, huomioiva, aito ja asiantunteva - ilmentävät toimintatapaamme. Arvot ohjaavat meitä työssämme ja vaikuttavat päätöksentekoon koko organisaatiossa.

Työntekijämme ovat tärkeä osa yrityskulttuuria. Jotta uudet työntekijät saisivat meillä hyvän alun, meillä on perehdyttämisohjelma, joka alkaa jo ennen ensimmäistä työpäivää. Vuoden mittaisen ohjelman tarkoituksena on varmistaa, että kaikki uudet työntekijät saavat samat edellytykset menestyä tehtävässään. Samalla autamme heitä myös integroitumaan AJ:n työkulttuuriin.

Meille on äärimmäisen tärkeää, että työympäristö on turvallinen. Pyrimme jatkuvasti ehkäisemään työtapaturmia, vaaratilanteita ja työperäisiä sairauksia. Vuonna 2021 saimme nauttia vuoden ilman yhtäkään tapaturmaa tehtaallamme Puolassa, mikä on uusi ennätys.

Vaadimme sosiaalista vastuuta myös toimittajiltamme

Vaadimme sosiaalista vastuuta myös toimittajiltamme

Meillä on yli 300 eri toimittajaa. Siksi meille on tärkeää varmistaa, että yrityksemme ohjeistuksia ja käytäntöjä noudatetaan. Suurin osa (91 %) tavarantoimittajistamme on Euroopassa ja vain pieni osa (9 %) Aasiassa. Kahden Euroopan tehtaamme osuus kaikista ostoista on 35 prosenttia. Tehtaat ovat 100 prosenttisesti konsernin omistuksessa.

Suoritamme toimitusketjussa vuosittaisia ja järjestelmällisiä vastuullisuuteen liittyviä tarkastuksia. Ne perustuvat riskinarviointiin, jota kehitämme ja päivitämme jatkuvasti. Ihmisoikeudet, työlainsäädäntö, korruption torjunta sekä laatu- ja ympäristövaatimukset ovat keskeisiä kriteerejä hankinnoissamme. Seurantaan ja tarkistusrutiiniin kuuluu itsearviointi tai vierailut tehtaisiin.

Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuu

Erilaisten hyväntekeväisyysjärjestöjen tukeminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen on meille tärkeää.

Vuodesta 2012 lähtien olemme tukeneet Yennenga Progressia, joka on ruotsalainen voittoa tavoittelematon järjestö. Yennenga Progress osallistuu aktiivisesti yhteisön rakentamiseen nk. The Good Village -konseptin avulla Nakamtengan kylässä Burkina Fasossa. Se, mikä alkoi esikoulusta, on kehittynyt vuodesta 2001 lähtien kasvavaksi yhteisöksi. AJ tukee hanketta lahjoittamalla kalusteita koululle ja kylälle.
Vastuullisuusraportti AJ Tuotteet

Lue vastuullisuusraporttimme 2021 (eng)

Läs vår hållbarhetsrapport för 2021