Ympäristövastuu

Resurssien säästäminen kestävän tulevaisuuden puolesta

Resurssien säästäminen kestävän tulevaisuuden puolesta

Haluamme vähentää toimistojemme, varastojemme, tehtaidemme ja tytäryhtiöidemme energiankulutukseen liittyviä ilmastovaikutuksia. Siksi pyrimme luopumaan fossiilisista energialähteistä, kuten hiilestä, öljystä ja maakaasusta.

Kartoitamme laajasti energianlähteitämme ja pyrimme siirtymään fossiilivapaaseen energiaan koko organisaatiossa. Tähän työhön kuuluu mm. aurinkopaneeleiden asentaminen Ruotsin Halmstadin keskusvarastoomme ja Puolan tehtaallemme.

Toinen tärkeä toimenpide resurssien säästämisessä on vähentää tuotetun jätteen kokonaismäärää. Tämän saavuttamiseksi keskitymme parannustoimiin, joilla on suurin vaikutus jätteiden vähentämisessä. Lavahanke on yksi tähän osa-alueeseen kuuluva sisäinen projektimme. Se on Halmstadin pääkonttorin ja Puolan tehtaan välinen yhteistyöhanke, jonka tarkoituksena on vähentää poltettavaksi lähetettävän jätteen määrää parantamalla kuormalavojemme laatua ja siten pidentämällä niiden käyttöikää.

Kestävät tuotteet ja materiaalit

Kestävät tuotteet ja materiaalit

Tavoitteenamme on, että tuotteemme olisivat korkealaatuisia toiminnallisuuden ja turvallisuuden osalta. Niillä tulee olla pitkä käyttöikä, eivätkä ne saa vahingoittaa ihmisiä tai ympäristöä. Jatkuvasti teettämistämme asiakaskyselyistä näkee, että tuotteiden laatu on osa-alue, joka saa korkeat pisteet. Tämä osoittaa, että kova työmme tuottaa tulosta.

Vuonna 2021 pidensimme takuuaikaamme kolmesta seitsemään vuoteen. Olemme sitoutuneet kehittämään ja tarjoamaan laadukkaita tuotteita, jotka kestävät pitkään.

Uusia lakisääteisiä velvoitteita, jotka koskevat valmistuksessa kiellettyjä aineita, ja asiakasvaatimuksia syntyy jatkuvasti. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän on toimittava ennakoivasti ja fiksusti pitääksemme tuotteita ja materiaaleja koskevat asiakirjat ja tiedot ajan tasalla. Otamme tulevina vuosina käyttöön uuden sisäisen järjestelmän, jolla varmistamme, että meillä on tällaiset tiedot entistä helpommin saatavilla ja että voimme toimia ennakoivasti ja ennaltaehkäisevästi.

Yrityksiltä odotetaan myös, että pystytään mittaamaan ja laskemaan tuotteiden ympäristö- ja ilmastovaikutuksia. Vaatimukset, jotka koskevat tuotteen kasvihuonekaasupäästöjen raportointia sen koko elinkaaren ajalta, lisääntyvät. Pyrimme siten jatkuvasti lisäämään osaamistamme ja tietämystämme entisestään tällä saralla.
Vastuullisuus kuljetuksissa

Vastuullisuus kuljetuksissa

Liikenteen päästöjen vähentäminen on yksi suurimmista ympäristöhaasteista maailmanlaajuisesti. Meille AJ:lla liikenteen päästöt ovat ensisijainen parannuskohde. Pääasialliset kuljetusmuotomme ovat maantie-, rautatie- ja merikuljetukset.

Vähentääksemme kasvihuonekaasupäästöjä, teemme seuraavia toimenpiteitä:

- pyrimme vaihtamaan tiekuljetuksia junakuljetuksiin
- pyrimme vähentämään kuljetusvaurioita, jotta tarpeettomat kuljetukset vähenisivät
- pyrimme parantamaan niin saapuvien kuin lähtevien kuljetusten täyttöastetta, jotta tarvittaisiin vähemmän toimituksia saman tavaramäärän kuljettamiseen

Pyrimme aktiivisesti parantamaan kaikkien huolitsijoidemme päästötietojen tallentamista, jotta voimme raportoida kaikki ostettuihin kuljetuksiin liittyvät päästöt. 

Vastuullisuusraportti AJ Tuotteet

Lue vastuullisuusraporttimme 2021 (eng)

Läs vår hållbarhetsrapport för 2021