Itsensä johtaminen

Itsensä johtaminen työelämässä: avain henkilökohtaiseen ja ammatilliseen menestykseen

Ensimmäisen kerran 1980-luvulla keksitty ilmaisu "itsensä johtaminen" on nyt suositumpi kuin koskaan. Etätyön lisääntymisen aikana itseohjautuvuus yleistyi, kun monet työnantajat antoivat työntekijöille enemmän tilaa työskennellä itsenäisemmin ja omalla vastuullaan. Nopeasti muuttuvassa maailmassa tarvitaan kuitenkin myös nykyaikaista johtajaa, joka pystyy tarjoamaan psykologista turvaa ihmisille, jotka työskentelevät itsensä kanssa johtajina. Sillä myös itseään johtava tarvitsee johtajuutta.  

Olemme perheyritys, jolla on 21 markkina-aluetta. AJ:lla työskentelemme jatkuvasti oman johtajuutemme kehittämiseksi. Ylpeänä voimme kertoa, että olemme työskennelleet yrittäjien ja yritysjohtajien kanssa yli 45 vuoden ajan. Salli meidän siis auttaa sinua työpaikan suunnittelussa - ja viedä johtajuusosaamisesi uudelle tasolle.


Mitä on itsensä johtaminen? Itsensä johtaminen määritelmä

Itsensä johtaminen on johtamismenetelmä, jossa työntekijät ottavat vastuun omasta työstään, päätöksistään ja suorituksestaan. Tämä tarkoittaa sitä, että itse asetetaan työtavoitteet, priorisoidaan työtehtäviä, tehdään aloitteita jne. Itsensä johtamiseen kuuluu myös se, että työntekijä on tietoinen omista vahvuuksista ja heikkouksista, ja pyrkii jatkuvasti kehittymään ja parantamaan itseään. 


Milloin itsensä johtaminen on asianmukaista? 

Itseohjautuvuus ei sovi kaikille, vaan se on työskentelytapa, joka vaatii sitoutumista sekä työntekijältä että hänen esihenkilöltään, jotta se toimisi. Työntekijänä sinulla on oltava vahva henkilökohtainen motivaatio ja vastuuntunto, sillä toisin kuin enemmän ohjatussa johtajuudessa, hallitset itseäsi ja tehtäviäsi. On olemassa sekä harjoituksia että koulutusta, joiden avulla voi oppia lisää itseohjautuvuudesta ja siitä, miten sen kanssa voi työskennellä johtamismenetelmänä. 

Johtajan roolista itsensä johtamiseen 

Itseohjautuvassa työssä esihenkilön on voitava osallistua työntekijän työhön, mutta esihenkilön on voitava luottaa siihen, että työ tulee tehdyksi. On tärkeää, että esihenkilönä voit ottaa etäisyyttä ja rohkaista työntekijää ottamaan itse vastuuta työstään. Usein saatetaan tarvita enemmän emotionaalista tukea esihenkilöltä. On myös tärkeää, että työntekijän työstä annetaan jatkuvaa palautetta, sitä seurataan ja arvioidaan. 

Opi lisää rakentavan kritiikin vastaanottamisesta ja antamisesta. 


Oman työn johtaminen - Hyödyt ja haitat 

Kuten kaikkiin johtajuusteorioihin, myös itsensä johtamiseen liittyy sekä myönteisiä että kielteisiä näkemyksiä. Se ei sovellu kaikille työntekijöille tai kaikille työpaikoille. 


Itseohjautuvuudella on useita etuja sekä yksilö- että organisaatiotasolla: 

  1. Lisääntynyt vastuu ja aloitteellisuus: itseohjautuvuus tarkoittaa, että ihmiset ottavat vastuun omista tehtävistään ja tavoitteistaan. Tämä johtaa muun muassa vastuun, aloitekyvyn ja sitoutumisen lisääntymiseen.
  2. Parempi sopeutuminen muuttuvassa työympäristössä: itsensä johtajilla on usein kyky sopeutua työympäristön muutoksiin ja kehitykseen. Tämä tekee heistä joustavampia, oppimiskykyisempiä ja innovatiivisempia, mikä on ratkaisevan tärkeää menestyksen kannalta dynaamisessa ja kilpailukykyisessä työympäristössä. 
  3. Parempi stressinhallinta: työskentelemällä ennakoivasti itseohjautuvat ihmiset pystyvät paremmin hallitsemaan stressiään ja siten saamaan aikaan terveen tasapainon työn ja yksityiselämän välillä.
  4. Parempi tiimityö ja tehokkuus: itsensä johtajat ovat usein hyviä viestijöitä ja yhteistyökumppaneita, mikä johtaa parempaan ryhmädynamiikkaan ja tehokkuuden lisääntymiseen työpaikalla. 

Monista eduista huolimatta itsensä johtamiseen voi liittyä myös haittoja: 

  1. Ylikuormituksen ja uupumuksen vaara: liian suuren vastuun ottaminen ja se, ettei omalle työmäärälle ja vastuulle aseteta rajoja, voi johtaa ylikuormitukseen. Palautteen ja arvioinnin puute voi myös osaltaan vaikeuttaa työn rajojen asettamista.
  2. Vaikeudet delegoinnissa ja tuen hyväksymisessä: itseohjautuvilla voi olla vaikeuksia luovuttaa vastuuta ja hyväksyä apua tai tukea sekä kollegoilta että esihenkilöltä.
  3. Lisääntynyt stressi ja työnantajien aiheuttama paine: suuremman vapauden ja vastuun myötä itseohjautuvasti työskentelevät henkilöt voivat kokea, että paine suoriutua ja tuottaa tuloksia kasvaa, koska heillä katsotaan olevan erityisen suuri työkapasiteetti.
  4. Kotoa käsin työskentelyyn liittyvät vaikeudet: itseohjautuvilla henkilöillä, jotka työskentelevät paljon kotoa käsin, työn ja vapaa-ajan raja voi helposti hämärtyä, kun vastuu työmäärästä ja aikataulusta on itse asetettu. 

Työskentely itseohjautuvassa VUCA-maailmassa 

VUCA on käsite, joka on liitetty johtamiseen ja usein myös itsensä johtamiseen. Se on lyhenne, jota Yhdysvaltain armeija on alun perin käyttänyt kuvaamaan nykymaailman monimutkaista, turbulenttia ja nopeasti muuttuvaa luonnetta. Viime vuosina VUCA on tullut ajankohtaiseksi myös johtamisessa, sillä monet yritykset kohtaavat jatkuvasti haasteita, työtahti on nopea ja uusia vaatimuksia tulee koko ajan sekä organisaatiolle että työntekijöille. 

Itsensä johtaminen on erityisen tärkeää VUCA-maailmassa, jossa menestyminen edellyttää sopeutumiskykyä, päättäväisyyttä ja henkilökohtaista vastuuta. Työpaikan kannalta on erittäin hyödyllistä, että sen työntekijät ovat tavoitteellisia, ajan tasalla maailman tilasta, kykenevät selviytymään nopeista teknologisista muutoksista jne. 

Yhteenveto 

Itseohjautuvuudesta on tullut yhä suositumpi johtamismenetelmä erityisesti pandemian aikana, kun etätyöt lisääntyivät ja työntekijöille annettiin enemmän vastuuta omasta työstään. Itseohjautuvuuteen kuuluu, että työntekijät asettavat omat tavoitteensa, työskentelevät itsenäisesti ja priorisoivat tehtävänsä. Tämä työskentelytapa ei sovi kaikille, ja se edellyttää sitoutumista sekä työntekijältä että esihenkilöltä. Hyödyt ovat lisääntynyt vastuu ja sopeutumiskyky. Haittoja voivat olla ylikuormitus ja lisääntynyt stressi. 

Lue lisää johtajuudesta 

FAQ

Hyvä itsensä johtaminen tarkoittaa vastuun ottamista omasta henkilökohtaisesta ja ammatillisesta kehittymisestä ja kykyä johtaa itseään erilaisissa tilanteissa. 
Itseohjautuvasti työskentelevien työntekijöiden esimiehenä on tärkeää, että työntekijät tuntevat olonsa mukavaksi ja luottavat siihen, että he pystyvät hoitamaan työnsä itse. Se edellyttää myös työpaikan ja henkilöstön keskinäistä luottamusta.  
Lyhenne tulee sanoista volatility, uncertainty, complexity ja ambiguity, eli suomeksi volatiliteetti, epävarmuus, monimutkaisuus ja monitulkintaisuus. 
Vision (Visio) Understanding (Ymmärrys) Clarity (Klariteetti) Agility (Ketterys)

Uutiset ensimmäisten joukossa

Haluaisitko saada tietoa tuoteuutuuksista ja ajankohtaisista tarjouksista sekä vinkkejä työympäristön parantamiseen? Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaiset uutiset suoraan sähköpostiin.
Ole hyvä ja odota...
*Klikkaamalla "Tilaa uutiskirje" vahvistan, että olen tutustunut tietosuojakäytäntöön ja suostun henkilötietojeni käsittelyyn.