Tilannejohtaminen

Tilannekohtainen johtaminen

Organisaatioteoriassa tilannekohtainen johtajuus on teoria, jossa johtaja mukauttaa lähestymistapansa ja työmenetelmänsä kunkin työntekijän sen hetkiseen tilanteeseen. Paul Hersey ja Ken Blanchard loivat 1960-luvulla johtamismallin, jota on sittemmin kehitetty. Malli perustuu ajatukseen, että sopiva johtamiskäyttäytyminen riippuu työntekijän motivaation, pätevyyden ja kokemuksen tasosta sekä kiinnostuksesta vastuun ottamiseen. 

Perheyrityksenä, jolla on 21 markkina-aluetta, työskentelemme jatkuvasti oman johtajuutemme kehittämiseksi. Mutta olemme myös työskennelleet yrittäjien ja yritysjohtajien kanssa 45 vuoden ajan. Anna meidän siis auttaa sinua työpaikkasuunnittelussa - ja edistää tietämystäsi johtamisesta, kuten tilannekohtaisesta johtamisesta. 


Mitä on tilannejohtaminen? 

Tässä johtamismallissa keskitytään yksilöön eikä koko osastoon tai organisaatioon. Johtajan sopeuttaa käyttäytymisensä kuhunkin työntekijään tai seuraajiin, joka on yleisesti käytetty termi tässä yhteydessä. Työntekijöitä arvioidaan heidän pätevyytensä ja sitoutumisensa mukaan. Tämän arvioinnin perusteella johtaja valitsee sopivimman käyttäytymistavan. Tavoitteena on antaa jokaiselle työntekijälle edellytykset kehittyä ja saavuttaa täysi potentiaalinsa.   


Tilannejohtamisen neljä kehitystasoa 

Jotta johtajien on helpompi tulkita työntekijöidensä tarpeita, on saatavilla malli, joka perustuu vaihtelevien taitojen ja sitoutumisen erilaisiin yhdistelmiin. Esimerkiksi uusi työntekijä voi olla erittäin motivoitunut, mutta häneltä puuttuu työkokemusta, kun taas pitkäaikainen työntekijä voi olla pettynyt työtilanteeseensa eikä hänellä ole motivaatiota kehittyä ja parantaa suoritustaan. Nämä kaksi yksilöä tarvitsevat erityyppisen johtamistyylin päästäkseen lähemmäksi tavoitetta, jonka mukaan heistä tulee itseohjautuvia ja erittäin motivoituneita työssään.   

Alla olevan mallin avulla esihenkilöt voivat seurata kunkin työntekijän kehitystä ja mukauttaa johtajuuttaan tilanteen muuttuessa.    

 • U1 - Matala pätevyys ja korkea sitoutuminen. Henkilö on innostunut työstään, mutta hänellä on vähän tai ei lainkaan kokemusta. 
 • U2 - Vähäistä tai jonkin verran osaamista ja vähäinen sitoutuminen. Pettynyt ja passiivinen työntekijä, jolla ei ole motivaatiota.  
 • U3 - Kohtalainen tai korkea osaaminen ja vaihteleva sitoutuminen. Hyvä työssään, mutta epävarma osaamisestaan.  
 • U4 - Korkea osaaminen ja korkea sitoutuminen. Itsenäinen ja tuloshakuinen työntekijä, joka on myös itseohjautuva.   

Johtamistyylit tilannekohtaisessa johtamisessa 

Johtamistyyleihin kuuluu tapa, jolla johtaja päättää jakaa tehtävät ja miten johtajan ja työntekijöiden välinen viestintä tapahtuu. Johtajan tavoitettavuuden taso ja luodun työsuhteen tyyppi ovat osa johtamistyyliä. Kaksi peruskäyttäytymistapaa ovat ohjaava käyttäytyminen ja kannustava käyttäytyminen.   

Tilannekohtainen johtamistyylimalli osoittaa, kuinka paljon ohjausta ja tukea tarvitaan eri tilanteissa.    

 • S1 - Ohjaava johtamistyyli. Hyvin opettavainen ja vähän kannustava käyttäytyminen. Johtaja selittää, miten tehtävät suoritetaan. 
 • S2 - Valmentava johtamistyyli. Erittäin ohjaava ja hyvin kannustava käyttäytyminen. Johtaja selittää miksi ja motivoi työntekijää.  
 • S3 - Tukeva johtamistyyli. Vähän opettavainen ja hyvin kannustava käyttäytyminen. Johtaja ja työntekijä tekevät yhteisiä päätöksiä. Johtaja innostaa ja motivoi.  
 • S4 - Delegoiva johtamistyyli. Vähän ohjaavaa ja vähän tukevaa käyttäytymistä. Työntekijällä on suuri autonomia ja hänellä on tarvittavat resurssit. 

Opi, miten voit parhaiten ottaa vastaan ja antaa rakentavaa kritiikkiä. Kehitystason ja johtamistyylin yhteensovittaminen 

Arvioimalla ensin, mikä neljästä kehitystasosta kuvaa parhaiten työntekijän tilannetta, esimies voi valita johtamistyylin, jonka numero vastaa sitä. Kehitystasolle 1 (U1) sopii tilannekohtainen johtamistyyli 1 (S1) ja niin edelleen. Jos esimerkiksi vasta palkatulla työntekijällä on alhainen pätevyys mutta korkea sitoutuminen, hän on tasolla U1. Tällöin tarvitaan opettavaista johtamistyyliä eli S1.   

Edut ja haitat 

Kuten kaikista johtajuusteorioista, myös tilannekohtaisesta johtajuudesta on sekä myönteisiä että kielteisiä näkemyksiä. Se ei sovellu kaikille johtajille tai kaikille työpaikoille.   

Haitat 

 • Tämä malli asettaa suuria vaatimuksia johtajalle, jonka on oltava hyvin joustava ja kyettävä tulkitsemaan kunkin työntekijän tilanne oikein. 
 • Mallissa keskitytään vain yksilöihin, vaikka todellisuudessa saatetaan vaatia kykyä johtaa ryhmää eikä niinkään yksittäisiä työntekijöitä. 
 • Jotkut jopa väittävät, että teoria on vanhentunut eikä se toimi nykyaikaisessa organisaatiossa.   


Edut 

 • Monet uskovat, että johtajan ajattelutapa mukauttaa johtajuus työntekijän tilanteeseen on hyvä lähtökohta.  
 • Malli osoittaa, miten johtajan tulisi käyttäytyä tavallisissa tilanteissa.  
 • Tilanteen vaatiessa on selvää, että johtaja ottaa kontrolloivan roolin ja antaa samalla yksittäiselle työntekijälle autonomiaa, kun kaikki toimii hyvin.   

Lue lisää johtajuudesta täältä


Yhteenveto 

Tilannejohtaminen on Paul Herseyn ja Ken Blanchardin 1960-luvulla kehittämä johtamismalli. Malli rakentuu työntekijän kehitystason arvioinnista ja johtajan sopeutumisesta vastaavaan johtamistyyliin. Tavoitteena on kehittää työntekijän sitoutumista, motivaatiota ja osaamista. 

FAQ

Tilannekohtaisessa johtajuudessa johtajan on kyettävä tarjoamaan yksittäisen työntekijän tarvitsemaa ohjausta ja motivaatiota. Se tarkoittaa myös palautteen antamista työntekijän suorituksesta.
On olemassa neljä erilaista seuraajatyyppiä, jotka on määritelty eritasoisen pätevyyden ja sitoutumisen yhdistelmillä.  
Organisaatioteoria on organisaatioiden tutkimusta. Organisaatioteoria on organisaatioiden, niiden rakenteen, toiminnan ja toimintatapojen tutkimista ja kuvaamista.   
Tietämyksellä tarkoitetaan sitä, että henkilö tietää jotakin. Osaaminen tarkoittaa sitä, että henkilö osaa tehdä jotakin.  
Esimerkkejä asioista, jotka voivat motivoida työssä, ovat arvostus, vastuu, kehittymismahdollisuudet ja vaikutusmahdollisuudet. 

Uutiset ensimmäisten joukossa

Haluaisitko saada tietoa tuoteuutuuksista ja ajankohtaisista tarjouksista sekä vinkkejä työympäristön parantamiseen? Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaiset uutiset suoraan sähköpostiin.
Ole hyvä ja odota...
*Klikkaamalla "Tilaa uutiskirje" vahvistan, että olen tutustunut tietosuojakäytäntöön ja suostun henkilötietojeni käsittelyyn.