Transformationaalinen johtaminen

Transformationaalinen johtaminen

Transformationaalinen johtaminen on johtajuusteoria, jossa johtaja ja hänen tiiminsä tekevät töitä yhdessä omien suorien intressien ja hyötyjen ulkopuolella. Kun tarvittava muutos on identifioitu, johtaja luo vision, jota hän yhdessä työntekijöiden kanssa seuraa muutoksen toteutuksessa. Transformatiivinen johtaja on sitoutunut, kannustava ja inspiroiva; hän toimii esikuvana työntekijöille.

Olemme perheyritys, jolla on 21 markkina-aluetta. AJ:lla työskentelemme jatkuvasti oman johtajuutemme kehittämiseksi. Ylpeänä voimme kertoa, että olemme työskennelleet yrittäjien ja yritysjohtajien kanssa yli 45 vuoden ajan. Salli meidän siis auttaa sinua työpaikan suunnittelussa - ja viedä johtajuusosaamisesi uudelle tasolle.


Mitä on transformationaalinen johtaminen? 

Teorian transformatiivisesta johtamisesta kehitti James MacGregor Burns 70-luvun lopulla. Se perustuu ideaan, että inspiroiva johtaja motivoi työntekijöitä tekemällä töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Johtaja luo turvallisen työympäristön rakentamalla luottamusta ja toimimalla esikuvana. Jokaista työntekijää kannustetaan kehittymään ja parantamaan suoritustaan. MacGregor Burns sanoi, että "johtaja ja johdettava saavat toisensa ylenemään korkeammalle moraalin ja motivaation tasolle”. 

Bernard M. Bass kehitti teoriaa edelleen 80-luvulla ja muotoili neljä osa-aluetta, jotka tänä päivänä katsotaan olevan transformatiivisen johtajamisen perusta. 

Motivaatiota itseohjautuvuusteorian kautta 

Itseohjautuvuusteoria (SBT tai Self-determination theory, SDT) on psykologian teoria, joka käsittelee ihmisen motivaatiota, hyvinvointia ja henkilökohtaista kehitystä, sekä miten ympäristömme olosuhteet vaikuttavat näihin asioihin.Teoria perustuu ajatukseen, että ihmisellä on luonnollinen pyrkimys kasvaa, kehittyä ja toimia optimaalisesti. Itseohjautuvuusteoria keskittyy kolmeen perustavanlaatuiseen psykologiseen tarpeeseen: omaehtoisuuteen, kykyyn ja yhteisöllisyyteen. Teoriassa lähdetään liikkeelle siitä, että on kaksi perustavanlaatuista motivaatiota: sisäinen ja ulkoinen motivaatio.

Kun yhdistetään transformatiivinen johtajuus ja itseohjautuvuusteorian ajatukset, nähdään miten johtajana saa työntekijät motivoituneiksi transformatiivisen johtajimisen neljän osa-alueen kautta. 

Lue lisää: Miten ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautetta

Yhteenveto: 

Transformationaalinen johtajuus on James MacGregor Burnsin kehittämä johtajuusteoria, jossa johtaja ja työntekijä tekevät yhdessä töitä omasta henkilökohtaisesta hyödystä välittämättä saadakseen aikaan muutoksen ja päästäkseen yhdessä asettamiin tavoitteisiin. Johtaja on sitoutunut ja kannustava; hän vahvistaa työntekijöitä niin tiimi- kuin yksilötasolla. Transformatiivinen johtaminen koostuu neljästä osa-alueesta: esikuvana toimiminen, inspiroiva motivointi, älyllinen stimulaatio ja henkilökohtainen välittäminen. 

Täältä voit lukea lisää johtajuudesta  

FAQ

Transformationaalinen johtaminen on tehokas tapa saada sitoutuneita ja hyvinvoivia työntekijöitä, sillä malli kannustaa henkilökohtaiseen kehittämiseen, mutta myös yhteishenkeen. Siksi tämä johtamisen malli sopii useimmille työpaikoille, jossa on tilaa tämänlaiselle johtamiselle. Se ei kuitenkaan ole nopea ratkaisu vaan johtamistyyli, jota pitää jatkuvasti ylläpitää ja hyödyntää pitkäjänteisesti.
Transformatiivinen johtaja priorisoi työntekijät toiminnassa ja keskittyy heidän hyvien ominaisuuksien vahvistamiseen. Hän kannustaa esimerkiksi osallistamisella. Transaktionaalinen johtaja käyttää johtamisessa palkkioita tai rangaistuksia riippuen siitä miten työntekijät suoriutuvat tehtävistään.
James MacGregor Burns (1918-2014) oli amerikkalainen historioitsija, politiikan tutkija ja kirjailija, joka kirjoitti monta kirjaa, kuten kirjan nimeltä Leadership jossa hän esittelee johtajuusteorioitaan.
Bernard M. Bass (1925-2007) oli amerikkalainen professori ja tutkija, joka on pääosin tunnettu työstään johtajuustutkimisen parissa. Kun hän jäi eläkkeelle, hän oli eniten lainattu johtamisen tutkija maailmassa. 
Että johtaja kannustavalla ja osallistavalla tavalla ottaa työntekijän mukaan niin omaan kehitykseensä kuin liiketoiminnan kehittämiseen. 
Kehittävä johtaminen on johtamisen malli, joka tutkimusten mukaan perustuu transformatiiviseen johtamiseen. Molemmat johtamisen tyylit keskittyvät positiivisten muutosten luomiseen organisaatiossa sekä työntekijöiden kasvun ja kehityksen edistämiseen. Kehittävä johtaminen on ruotsalaisen puolustusvoimien johtamismalli.
Amerikkalaiset psykologit Edward L. Deci ja Richard Ryan. 

Uutiset ensimmäisten joukossa

Haluaisitko saada tietoa tuoteuutuuksista ja ajankohtaisista tarjouksista sekä vinkkejä työympäristön parantamiseen? Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaiset uutiset suoraan sähköpostiin.
Ole hyvä ja odota...
*Klikkaamalla "Tilaa uutiskirje" vahvistan, että olen tutustunut tietosuojakäytäntöön ja suostun henkilötietojeni käsittelyyn.