Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen ei välttämättä ole sidottu vain kouluihin tai opetusalalle, vaikka nimi tähän viittaisikin. Koska siinä keskitytään oppimiseen, henkilökohtaiseen kehittymiseen ja osallistamisen, pedagogista johtamista voidaan hyödyntää myös eri alojen yrityksissä ja organisaatioissa.  

Perheyrityksenä, jolla on 21 markkina-aluetta, me AJ:lla työskentelemme jatkuvasti oman johtajuutemme kehittämiseksi. Olemme myös työskennelleet yrittäjien ja yritysjohtajien kanssa yli 45 vuoden ajan. Anna meidän siis auttaa sinua työpaikan suunnittelussa - ja edistää johtajuusosaamistasi, kuten tietämystä pedagogisesta johtamisesta.  


Mitä on pedagoginen johtaminen?  

On tiedossa, että tehokkailla johtajilla on ratkaiseva rooli niin suurten kuin pienten yritysten menestyksessä. Johtamismalleja on monia. Yksi, joka usein erottuu joukosta, on pedagoginen johtajuus. Se ei erotu joukosta ainoastaan sen vuoksi, että se keskittyy oppimiseen ja osallistavaan toimintamalliin, vaan myös siksi, että se voi parantaa tuottavuutta ja työntekijöiden sitoutumista. Jos uuden oppimista kannustetaan sekä itse työpaikalla että esimerkiksi kurssien ja koulutusten muodossa, siitä on hyötyä niin yrityksen toiminalle kuin yksittäiselle työntekijällekin.

Lue lisää: Miten ottaa vastaan ja antaa rakentavaa palautetta Miten hyödynnetään pedagogista johtamista työpaikoilla?  

Kun halutaan viedä pedagoginen johtaminen käytäntöön työpaikalla, kannattaa keskittyä näihin kolmeen osa-alueeseen:

  • Oppimiskulttuurin luominen: tämä tarkoittaa, että edistetään sellaista työympäristöä, jossa työntekijät etsivät jatkuvasti uusia tapoja kehittää itseään niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisesti. 
  • Valmennus ja ohjaus: johtajat auttavat työntekijää ymmärtämään vahvuutensa ja parantamaan heikkouksiaan jatkuvan palautteen ja ohjauksen kautta. 
  • Yhteistyön edistäminen: pedagogiset johtajat kehittävät vahvoja tiimejä, jotka pystyvät tekemään yhteistyötä tehokkaasti ja jotka ymmärtävät niin omat kuin tiimin yhteiset vastuut.   

Lue vinkkimme tiimin rakentamiseen 
pedagoginen johtajuus

Edut ja haitat  

Pedagogisesta johtajuudesta, kuten kaikista johtajuusteorioista, on sekä myönteisiä että kielteisiä näkemyksiä. Se ei sovellu kaikille työntekijöille, eikä kaikille työpaikoille.

mitä on pedagoginen johtaminen

Tästä johtamismallista on monia etuja, niin yksilö- kuin organisaatiotasolla:   

  1. Syvempi ymmärrys: Pedagogisen johtamisen kautta työntekijät todennäköisesti ymmärtävät työtään syvemmin ja sitä, miksi tiettyjä menetelmiä käytetään ja mikä on oppimisen merkitys. Tämä voi johtaa sitoutuneempiin ja motivoituneempiin työntekijöihin. 
  2. Tiimikulttuurin vahvistaminen: Koska pedagoginen johtaminen korostaa yhteistyön merkitystä, sen avulla voidaan rakentaa vahvempia ja yhtenäisempiä tiimejä. 
  3. Positiivinen työympäristö: Pedagoginen johtaminen voi edistää avointa, yhteistyöhön keskittyvää ja positiivista työympäristöä.  

Vaikka etuja on monia, pedagogisesta johtamisesta löytyy myös haittoja:   

  1. Aikaa vievä: pedagoginen johtajuus vaatii johtajalta paljon aikaa ja sitoutumista. Se on myös johtamistapa, joka vaatii jatkuvaa ylläpitoa.
  2. Ryhmädynamiikka: työryhmissä, joissa on vahvoja persoonallisuuksia, voi olla vaikea toteuttaa pedagogista johtajuutta. Se voi luoda konflikteja ja eripuraisuutta työntekijöissä. 
  3. Auktoriteettien kunnioittaminen: koska pedagoginen johtaminen keskittyy osallistavaan johtamistyyliin, työntekijät voivat erehtyä pitämään tätä vahvan johtajuuden puutteena, mikä voi johtaa auktoriteetin ja kunniotuksen vähenemiseen.   
Yhteenveto 

Pedagoginen johtaminen ei ole järkevä johtamistapa kouluissa vaan sitä voidaan myös hyödyntää yrityksissä ja organisaatioissa. Se keskittyy oppimiseen, henkilökohtaiseen kehittymiseen sekä osallistamiseen. Pedagoginen johtaminen voi lisätä tuottavuutta ja työntekijöiden sitoutumista. Edistämällä oppimisen ja kehittämisen kulttuuria pedagogiset johtajat voivat motivoida ja kehittää sekä yksittäisiä työntekijöitä että tiimejä.   

FAQ

Hyvään pedagogiseen johtamiseen kuuluu esimerkiksi hyvä rakenne, tilannetaju, sitoutuminen ja selkeä viestintä. Johtaja on tukena ja toimii esikuvana. 
Pedagogia on tiede opettamisesta, oppimisesta ja kasvatuksesta. 

Uutiset ensimmäisten joukossa

Haluaisitko saada tietoa tuoteuutuuksista ja ajankohtaisista tarjouksista sekä vinkkejä työympäristön parantamiseen? Tilaa uutiskirjeemme ja saat ajankohtaiset uutiset suoraan sähköpostiin.
Ole hyvä ja odota...
*Klikkaamalla "Tilaa uutiskirje" vahvistan, että olen tutustunut tietosuojakäytäntöön ja suostun henkilötietojeni käsittelyyn.