Toimiva varasto lisää tehokkuutta ja tyytyväisyyttä

Toimiva varasto lisää tehokkuutta ja tyytyväisyyttä

Vastuullinen yritys huolehtii varastonsa turvallisuudesta, siisteydestä ja ergonomiasta. Asiantuntija kertoo, miten se tapahtuu käytännössä.
Varasto on monelle yritykselle elintärkeä, mutta tavaroiden säilyttämisessä ja niiden sujuvassa siirtelyssä paikasta toiseen on usein parantamisen varaa.

Avainasiakaspäällikkö Joonas Siikala toimisto-, varasto- ja teollisuustuotteisiin erikoistuneesta AJ Tuotteista tuntee suurten ja pienten varastojen kipupisteet. Hän käy asiakkaidensa toimipaikoissa kartoittamassa ongelmakohtia ja etsii niihin ratkaisuja.

”Varaston toiminnallisuuden parantamiseksi tehdyt investoinnit maksavat itsensä takaisin, kun työn tehokkuus ja työtyytyväisyys paranevat”, Siikala perustelee.

Nämä asiat nousivat esille myös AJ-konsernin neljä Pohjoismaata kattaneessa tutkimuksessa, jossa kysyttiin varasto- ja logistiikkapäälliköiden mielipiteitä fyysisestä työympäristöstä. Heistä 55 prosenttia kertoi asian nousevan keskusteluissa viikoittain. 62 prosenttia vastaajista puolestaan arvioi työympäristöjen paranevan tulevina vuosina, sillä tuottava ja viihtyisä varasto on yrityksille entistä tärkeämpi kilpailuvaltti.

Keskeisiksi kehityskohteiksi nousivat laitteiden turvallinen käyttö, hyvä ergonomia ja oikeat työskentelytavat taakkojen käsittelyssä.
Hyvä kalustus on pitkäikäinen, ja sitä pystyy järjestämään uudelleen tarpeiden muuttuessa.
Joonas Siikala, avainasiakaspäällikkö, AJ Tuotteet
Siikala korostaa suunnitelmallisuutta ja varaston toimivuuden tarkastelua kokonaisuutena. Viimeistä huutoa olevat kalusteet eivät yksin riitä, jos samalla ei kiinnitetä huomiota muihin oleellisiin asioihin, kuten työergonomiaan ja työturvallisuuteen.

Uudessa varastossa järkevä tilankäyttö ja kalustaminen voidaan suunnitella puhtaalta pöydältä, mutta vanhempiinkin varastoihin on saatavilla monia tehokkuutta, turvallisuutta ja viihtyisyyttä parantavia ratkaisuja.

”Usein suhteellisen pienet ja edulliset muutokset riittävät, eikä kaikkea tarvitse tehdä alusta asti uusiksi. Esimerkiksi hyllyjen uudella järjestämisellä varasto saadaan useimmiten entistä toimivammaksi.”
varastoraportti
Lue lisää
varastoraportista. Kuva: Jukka Fordell
Varastohyllyjärjestelmistä ja kuormalavahyllyistä on hyvä aloittaa, Siikala vinkkaa. Oleellista on, että ne palvelevat mahdollisimman hyvin käyttötarkoitusta ja yrityksen liiketoimintaa.

”Tehokkaan varaston perusedellytyksiin kuuluu varastohyllyjärjestelmän räätälöiminen tarpeen mukaan. Myös käytettävissä oleva tila ja kulkureitit suunnitellaan mahdollisimman fiksusti.”

Jos varastossa esimerkiksi käsitellään paljon pieniä tavaroita, on hyvä tarkistaa, että hyllytasoja on riittävästi. Liian syvät hyllyt suhteessa säilytettävien tavaroiden kokoon vievät puolestaan turhaan tilaa

Lattiatilat voivat käydä ahtaiksi, jos niillä säilytetään tavaroita, jotka voisi yhtä hyvin pitää hyllyissä. Siikalan mukaan lisää tilaa löytyy usein korkeussuunnassa, sillä monessa varastohallissa ylimpien hyllyjen yläpuolelle jää runsaasti tyhjää tilaa. Sen voi hyödyntää korkeammilla hyllyjärjestelmillä.

”Esimerkiksi kuormalavahyllyt voi ulottaa 6–7 metrin korkeuteen. Korkeaan varastotilaan löytyvät sopivat tavaroiden nosto- ja siirtovälineet.”

Jos tilaa on rajallisesti, hyvä ratkaisu voi olla arkistoista ja kirjastoista tutut siirtohyllyt. Kiskoilla liikkuvia hyllyjä siirtämällä hyllyjen väliin tehdään käytävätila haluttuun paikkaan.

”Siirtohyllyt sopivat hyvin esimerkiksi pienten tavaroiden säilytykseen. Niitä käyttävät myös muun muassa rengasliikkeet renkaiden säilytykseen.”

Siikalan mielestä varaston kalustuksen suunnittelussa on hyvä ennakoida tulevaisuuden tarpeita ja mahdollisia muutoksia liiketoiminnassa.

”Hyvä kalustus on pitkäikäinen, ja sitä pystyy järjestämään uudelleen tarpeiden muuttuessa.”

ULTIMATE-kuormalavahyllyt täyttää alan kaikki turvallisuusvaatimukset ja -standardit.

Hyllyjärjestelyjen jälkeen Siikala neuvoo kiinnittämään huomiota työergonomiaan. Varastotyöhön liittyy usein fyysistä rasitusta, kun tavaroita nostetaan ja siirretään.

”Hyvä työergonomia ehkäisee tehokkaasti rasitusvammoja ja vähentää siten sairauslomia. Kannattaa hyödyntää kuhunkin työtehtävään sopivia apuvälineitä ja ottaa ergonomia huomioon esimerkiksi työpisteiden suunnittelussa.”

Pienten ja suurten tavaroiden nosto ja kuljetus ilman apuvälineitä on osa monen varastotyöntekijän arkipäivää. Kaikki tietävät, että tavarat tulisi nostaa lähellä kehoa ja jalkojen voimaa hyödyn täen. Työn tiimellyksessä oikeaoppinen nostoasento kuitenkin unohtuu helposti. Työntekijät eivät välttämättä edes huomaa nostojen aiheuttamaa rasitusta, mutta pidemmän päälle se voi altistaa rasitusvammoille.

Siikalan mukaan fyysistä rasitusta on mahdollista vähentää sopivilla apuvälineillä. Ne ehkäisevät varastotyössä yleisiä selkävaivoja ja nostoissa sattuvia venähdyksiä. Tavaratkin säilyvät varmemmin ehjinä, kun kantamisen sijaan käytetään kuljetusvaunua. Nostovaunu auttaa puolestaan nostamaan tavarat sopivalle korkeudelle hyllyyn.

Varastojen työpisteisiin Siikala suosittelee säädettäviä ergonomisia työtasoja ja istuimia. Myös työpistematot ovat entistä suositumpia. Niiden pehmustus ehkäisee jalkojen ja selän väsymistä seisomatyössä esimerkiksi pakkauspöydän äärellä.
Viihtyisä työympäristö on ehdoton valtti, kun kilpailu työvoimasta kovenee.
Siikalan mukaan hyvällä ergonomialla on yllättävän iso vaikutus varaston toimivuuteen ja työtyytyväisyyteen. Hyvät työvälineet lisäävät työn tehokkuutta ja sujuvuutta, kun tavaroiden keräilyajat nopeutuvat.

Parannusehdotuksista kannattaa keskustella työntekijöiden kanssa, sillä he ovat yleensä oman työtehtävänsä parhaita asiantuntijoita.

”Etenkin ergonomiaan liittyvät asiat ovat hyvin käyttäjäkohtaisia. Joku seisomatyötä tekevä voi kaivata jalkojensa alle pehmentävän työpistematon, kun taas toisen työssä auttaa pyörillä kulkeva hyllyvaunu.”

Siikalan mielestä työntekijöiden mielipidettä on hyvä kuulostella myös varaston työpisteiden kalustehankinnoissa. Samankokoisia pöytiä ei välttämättä kannata hankkia kaikille, vaan johonkin työtehtävään voi sopia paremmin pienempi pöytä ja sen viereen erillinen taso.

Turvallisuustuotteet kerralla kuntoon

Hyvin suunnitellussa varastossa kalustoja ja laitteita on turvallista käyttää. Asiantuntijan osaamista kannattaa hyödyntää esimerkiksi siinä, että hyllyjen mitoitus kestää varmasti varastoitavien tavaroiden painon.

Työturvallisuutta voidaan parantaa myös turvallisuustuotteilla.

”Esimerkiksi lavahyllyjen pylväisiin ja päätyelementteihin kannattaa asentaa törmäyssuojat, jos varastossa ajetaan trukeilla. Sopivaan kohtaan asennetut peilit auttavat puolestaan näkemään kuolleisiin kulmiin”, AJ Tuotteiden avainasiakaspäällikkö Joonas Siikala sanoo.

Turvallisten kulkuväylien varmistaminen on välttämätöntä etenkin vilkkaassa varastossa, jossa trukkeja ja ihmisiä liikkuu samoilla alueilla.

”Noin metrin korkuisilla rajausaidoilla työntekijät voidaan ohjata turvallisille kulkureiteille. Myös metallisilla verkkoseinillä tiloja voidaan rajata joustavasti.”

Selkeät varoituskyltit ja turvallisuusmerkinnät ovat tärkeä osa työturvallisuutta. Siikala muistuttaa myös työntekijöiden henkilökohtaisten turvavarusteiden merkityksestä. Esimerkiksi turvakengät ovat välttämättömät, jos varastossa käsitellään raskaita tavaroita.
Varaston työturvallisuuden varmistaminen on olennainen osa vastuullisen yrityksen toimintaa. Siikala muistuttaa, että työtapaturmien ja työperäisten sairauksien ehkäisy on jatkuvaa ja pitkäjänteistä työtä.

”Kunnossa olevat työvälineet, turvallisuustuotteet ja työympäristön järjestys luovat perustan turvalliselle työskentelylle. Ratkaisevaa on kuitenkin työntekijöiden toiminta.”

Kyse on ennen muuta asenteista ja oikeanlaisesta työkulttuurista. Esimerkiksi tapaturmien torjunnassa on tärkeää se, että työntekijät muistavat pitää aina mielessään oman ja työkavereidensa turvallisuuden.

”Koulutuksella ja työtehtäviin perehdytyksellä on iso merkitys. Työkavereilta saa varmasti hyviä neuvoja, mutta esihenkilöillä on erityinen vastuu opastaa oikeanlaiseen ja turvalliseen työntekoon.”

Jokaisen varastossa työskentelevän on oltava perillä turvallisuuskäytännöistä. Niiden kertaaminen aika ajoin kuuluu olennaisena osana ammatillisten taitojen päivittämiseen.
Lopuksi Siikala muistuttaa vielä varastojen siisteydestä, joka vaikuttaa monella tavalla työn tuottavuuteen ja turvallisuuteen.

Kun tavarat ovat hyvässä järjestyksessä hyllyissä, kaikki tarvittava löytyy nopeasti ja tuotteiden keräilyajat lyhenevät. Silloin tavarat eivät ole myöskään kulkureiteillä aiheuttamassa törmäyksiä ja kompastumisia.

Myös lattiapintojen pitäminen siistinä on tärkeää, jotta irtonaiset tavarat tai lattialle vuotaneet liukkaat nesteet eivät aiheuta liukastumisia.

Lisäksi siisteyteen vaikuttaa oleellisesti asianmukaisesti hoidettu jätehuolto. Kierrätettävät materiaalit on helppo lajitella ja kuljettaa pyörillä varustettuihin jätevaunuihin. Trukilla liikuteltavat kippikontit ovat kätevä vaihtoehto, jos kyseessä ovat suuremmat jäte-erät.

”Varaston siisteydellä ja hyvällä järjestyksellä on selvä yhteys työhyvinvointiin, sillä miellyttävä työympäristö parantaa keskittymistä ja vähentää stressiä.”

Siikala huomauttaa, että siisti ja toimiva varasto vaikuttaa myös yrityksen imagoon, kun toimipisteessä vierailee asiakkaita. Sillä on merkitystä, kun yritys hakee uusia työntekijöitä ja haluaa pitää kiinni osaavista työntekijöistään.

”Viihtyisä työympäristö on ehdoton valtti, kun kilpailu työvoimasta kovenee.”

Apua kalustamiseen suunnittelutiimiltamme

Kaipaatko apua toimiston kalustamisessa? Projektipalvelun ammittilaisemme auttavat sisustamaan inspiroivan ja toimivan työpaikan, jossa huomioidaan myös terveyttä edistävät asiat. Projektipalvelumme auttaa tarvittaessa koko kalustusprojektissa suunnittelusta asennukseen – veloituksetta.
Organisaatio
ViestikenttäLiitteet
Painamalla "Lähetä" vahvistan, että olen lukenut tietosuojakäytännön.