Turvallinen paluu toimistolle

Nyt on vuosi etätyötä takana ja pian alkaa – toivottavasti – paluu työpaikalle. On epätodennäköistä, että työrutiinit palaisivat vuoden takaiseen heti ja monet yritykset ovat lisäksi päättäneet muuttaa työpaikan työtapoja pysyvästi. Miten varmistetaan turvallinen ja tehokas paluu toimistolle?

On tärkeää miettiä, minkälaisia muutoksia olisi hyvä tehdä fyysiseen työympäristöön, jotta työntekijät voivat palata hyvissä mielin ja turvallisesti takaisin toimistolle. Kannattaa aluksi miettiä näitä asioita:

• Palaako osa työntekijöistä takaisin työpaikalle ennen muita?
• Milloin kaikki työntekijät palaavat takaisin?
• Palaako koko henkilökunta täysipäiväisesti toimistolle vai jatketaanko etätöitä pysyvästi jossakin muodossa?

Vastaukset näihin kysymyksiin vaikuttavat siihen, miten kannattaa järjestää työtilat jatkossa. Jos uusia kalusteita tai tarvikkeita on tilattava, kannattaa tehdä niin ajoissa ennen kuin ensimmäiset työntekijät palaavat toimistolle. Näin työntekijöiden viihtyvyys ja tehokkuus pysyvät mahdollisimman hyvällä tasolla.

Mitkä muutokset voidaan tehdä fyysiseen työympäristöön?

Työtilat

On todennäköistä, että ainakin jonkin asteista lähikontaktien välttelyä suositellaan yhteiskunnassa vielä pitkään. Tutki työtilan pohjapiirustusta tätä silmällä pitäen ja varmista, että tilaa on tarpeeksi työpisteiden ympärillä. Näin työntekijät voivat liikkua toimistossa vapaammin.

Kannattaa myös miettiä sitä, miten jatkossa pidetään kokouksia. Kasvokkain pidettävät kokoukset ovat yksi suurimmista eduista toimistoon paluussa, mutta kokouspaikkaa kannattaa pohtia tarkemmin. Runsaasti osallistujia pienessä kokoustilassa ei välttämättä ole hyvä ratkaisu.

Kävellen pidettävät kokoukset voivat olla hyvä vaihtoehto, kun osallistujia on vain vähän. Näin voidaan myös lisätä liikettä työpäivään. Kun kokous pidetään suuremmassa taukotilassa kokoushuoneen sijaan, työntekijät pystyvät levittäytymään enemmän ja lähikontakteilta on mahdollista välttyä.

Jos käytät tiloja eri tavalla kuin aikaisemmin, mieti myös onko valaistus nykyisellään riittävä. Jollei, pöytävalaisimet ovat yksinkertainen tapa lisätä työvalaistusta.

Sermit

Pöytä- ja lattiasermien sijoittelu on yksi yksinkertaisemmista ja selkeimmistä tavoista erotella eri alueita toisistaan. Sen lisäksi, että lattiseinäkkeet ja pöytäsermit toimivat fyysisinä esteinä, ne tarjoavat myös muita etuja. Työntekijät saavat enemmän työrauhaa työpisteillään. Lisäksi sermit vaimentavat ääntä, mikä parantaa toimiston äänimaisemaa.

Avotoimistokonsepti on saanut runsaasti kritiikkiä viime vuosina, koska melutaso voi nousta korkealle ja yksityisyyttä on vähän. Toimistolle paluu vuoden etätyön jälkeen on suuri muutos työntekijälle. Fiksuilla investoinnella toimiviin sermeihin voidaan tarjota ratkaisu niin meluun kuin yksityisyyden puutteeseen.


turvallinen-paluu-toimistolle-aj-blogi-text.jpg

Hygienia

Koska ihmiset ovat yhä huolissaan koronaviruksen leviämisestä, kannattaa varmistaa, että toimistolla on tarpeeksi käsidesipisteitä niin sisäänkäynnillä kuin muualla toimistossa. Se on tärkeää niin ihmisten mielenrauhan kuin yleisen hygienatason kannalta. Käsidesin käyttö voi myös auttaa ehkäisemään talvikauden influenssaepidemioita, ja siten vähentää sairauspoissaoloja pitemmälläkin tähtäimellä.

Jos työpaikalla on väliaikaisia sääntöjä esimerkiksi käsidesin käytöstä, henkilöstörajoituksista ja etäisyyden pitämisestä, kannattaa varmistaa, että niistä tiedotetaan hyvin selkeillä kylteillä ja muilla viestintävälineillä.

Ulkotilat

Jos kiinteistössä on mahdollisuus pitää taukoja ulkona, rohkaise työntekijöitä hyödyntämään tämä mahdollisuus. Ulkotiloihin voi hankkia piknikpöytiä ja rakentaa muita istuinalueita niin lounasta kuin kahvitaukoa varten. Jos työntekijöillä on käytössä kannettavat tietokoneet, ulkona voi myös tehdä töitä osan päivästä kesäaikaan.

Sen lisäksi, että ulkona on pienempi riski tartunnan leviämiselle, on myös todettu, että ulkona olemisella on positiivinen vaikutus mielenterveyteen vähentämällä stressiä ja parantamalla mielialaa. Ulkotilojen kalustamisesta on siten myös hyötyä koronatilanteen jälkeen.

Paluu työpaikalle -blogisarja

Jotkut melko yksinkertaiset muutokset toimiston kalustukseen voivat vaikuttaa merkittävästi työterveyteen ja -turvallisuuteen koronan leviämisen suhteen. Monilla näistä toimenpiteistä on myönteinen vaikutus myös työntekijöiden hyvinvointiin ja viihtyvyyteen. Lue lisää aiheesta Paluu työpaikalle -blogisarjastamme.